A Hard Work 2009 Kft. mind közületi, mind pedig lakossági megrendelői körben sokoldalú szolgáltatásokat biztosít ügyfelei részére. Legyen szó kisebb háztartási, vagy nagyobb volumenű építési, átalakítási, rendszeres vagy eseti takarítási, kertészeti, illetve teljes körű épületüzemeltetésről.
Mindig egyedi árajánlatot készítünk a megrendelőink elvárásainak megfelelően.
Válasszon sokoldalú szolgáltatásainkból és kérjen ajánlatot

Karbantartás

A karbantartás a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást,

és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.

 

A karbantartást lehet osztályozni miszerint miért történik, és mikor történik.

Például javító karbantartási munka, tervezett karbantartási munka, esetleg sürgősségi javító munkáról van szó.

 

A javító karbantartási munka alatt az épület elfogadható műszaki szinten tartásához szükséges, vagyis folyamatos izzócserék, meglazult csavarok meghúzása (pl.: zárakon, nyílászárókon egyéb használati eszközökön), festett falon szennyeződés eltüntetése, ajtó-ablak beállítás az évszakoknak megfelelően, zárcsere, esetlegesen meghibásodott eszközök javítása illetve cseréje, pótlása. Az e fajta munkákkal napi szinten kell foglalkozni mivel használati tárgyakról, eszközökről, van szó, amik természetesen meghibásodnak, eltörnek, tönkremennek, elszennyeződhetnek, stb. hiszen mindennapi használatunkban vannak.

Ezen munkák egy épületgondnok napi feladatainak nagy részét töltik ki, ami függ attól is, hogy milyen jellegű, illetve milyen méretű ingatlanról van szó.

A tervezett karbantartási munkák alatt azt értjük, hogy minden téren megakadályozzunk egy bekövetkezhető meghibásodást, egy hűtés illetve fűtés leállást, egy beázást stb.

Egy adott ingatlanon belül ha nincsenek megfelelő időközönként karbantartva a gépészeti berendezések, az elektromos berendezések, a kert, az épületfelügyeleti rendszer, a gyenge és erősáramú berendezések, a tűzjelző, a riasztó, a kamerás megfigyelő, a beléptető, az ipari kapuk, a sorompók, építészeti egységek és még számos rendszert sorolhatunk ide, amik meghibásodhatnak és megkeserítik, sokszor lehetetlenné teszik mindennapi életünket. Egyszóval az ingatlan illetve az ingatlanon belül beépített műszaki és építészeti egységek folyamatos, tervezett karbantartása az épület állagmegóvása nagymértékben befolyásolja a nagyobb kiadásainkat. Ez hosszú távon egy jó befektetés!

 

Végül, de nem utolsó sorban a sürgősségi javító karbantartás is nagyon fontos egy épület érdekében, hiszen vannak olyan esetek, amikor haladéktalanul be kell avatkozni illetve veszélyt elhárítani, esetleg baleset-megelőzés vagy biztonsági okokból azonnal reagálni kell.

Például kitört ablak, tetőjavítás (beázás miatt), vihar okozta károk, esetleg olyan meghibásodások, amik gyors illetve nagyobb romlásához, károkhoz vezethetnek.

 

A fent felsoroltak alapján tehát érdemes karbantartási tervet készíteni. Egy kidolgozott karbantartási terv nemcsak az épület illetve a beépített műszaki egységek állagmegóvását szolgálja, hanem egy költségoptimizált, hosszú távon jól és gazdaságosabban működő műszaki üzemeltetésnek fontos tényezője. Egy költséghatékonyabban működő, üzemelő épületnél a karbantartási terv a következő évre is hasznos információkat adhat a költségek, kiadások csökkentésére, illetve az éves üzemeltetési költségkalkulációkra.

 

 

Hard Work 2009 Kft.

 

 

 

Árajánlat kérés

 

TOP